ZIŅAS
Aicinām sadarboties!
Preses izdevumu, interneta portālu/mājas lapu, TV un radio raidījumu veidotāji!

Ja Jūs veidojat rakstu/raidījumu/foto stāstu sēriju par pareizu kustēšanos ikdienā, veselīgu dzīvesveidu, vingrojumu padomiem,  fizioterapeita vai masiera ieteikumiem, kas noderētu ikvienam lasītājam ikdienā - ar prieku, uz savstarpējas sadarbības nosacījumiem, palīdzēsim Jums šos materiālus sagatavot (rakstiski, foto, audio, video veidā).

Esam atvērti sadarbības piedāvājumiem no  iestādēm, organizācijām, darba kolektīviem.

Sākot no slēgto vingrošanas nodarbību organizēšanas Jūsu darba kolektīvam "Klubs 4" zālē līdz pat jaunu, kopīgu projektu un veselības programmu (piemēram, mērķtiecīgas novājēšanas programma grupai, sadarbībā ar "Veselības centrs 4" ārstu-dietologu Lailu Meiju) īstenošanai, pielietojot visus "Klubs 4" rīcībā esošos terapiju veidus.

Aicinām kļūt par mūsu informatīvajiem sadarbības partneriem reklāmas apmaiņai!

Ja vēlaties, lai par jūsu uzņēmumu, jūsu izplatīto  produkciju vai darbības veidiem uzzina "Klubs 4" klientu un mājas lapas lietotāju auditorija - lūdzu zvaniet vai rakstiet. Ir iespējama gan reklāmas baneru/logotipu apmaiņa mājas lapās, gan abpusēja izdales materiālu izplatīšana u.c.

 

Ja Jūs ir ieinteresējis kāds no augšminētajiem sadarbības piedāvājumiem

vai, ja vēlaties piedāvāt sadarbībai savu, oriģinālu ideju:
 

lūdzu, rakstiet uz e-pastu: vc4klubs4@gmail.com 

vai zvaniet uz "Klubs 4" administrācijas tālruņiem:

  • 67847108
  • 28376970

 

 

 

 

...

 
 

 "Klubs 4" Rīgā, K. Barona ielā 117, 3. stāvā, tālr.: 67847108, 28376970