VĀRDNĪCA
Fizioterapeits
Saskaņā ar fizioterapeitu specialitātes Nolikumu:
Fizioterapeits ir ārstniecības persona, speciālists ar augstāko izglītību, kas veic fizisko un funkcionālo traucējumu profilaksi, novērtēšanu, analīzi un ārstēšanu, izmantojot fizioterapijas tehnoloģijas un citas ārstniecības metodes veselības aprūpes un sporta sistēmās (klubos, centros, ārstniecības iestādēs u.c.)
 
Fizioterapeits tāpat kā ergoterapeits, reitterapeits, tehniskais ortopēds un klīniskais logopēds pieder pie funkcionālajiem speciālistiem - ārstniecības personām, kas ieguvušas otrā līmeņa profesionālo augstāko medicīnisko izglītību un darbojas atbilstoši savas specialitātes nolikumam. Savā specialitātē funkcionālais speciālists profesionālās kompetences ietvaros:
  • pārzina cilvēka funkcionālo ierobežojumu novērtēšanu un rehabilitācijas principus,
  • veic ārstēšanu, izmantojot atbilstošu diagnostiku, novērtēšanu un medicīniskās tehnoloģijas, dodot atzinumus,
  • veic profesionālās izglītības darbu.
 
Praksē: fizioterapeits veic Jūsu muskulatūras un locītavu fizisko izmeklēšanu, nosaka Jūsu sāpju un fiziskās nespējas cēloni arī tad, ja tradicionālās diagnostikas nav atrisinājušas specifiskās problēmas, piedāvā efektīvu neķirurģisku sāpju un nespējas likvidēšanu, un tāpēc kā ārstniecības veids ir ideāla izvēle muguras sāpju ārstēšanā.
 
 
Fizioterapeita palīdzības iespējas cilvēka dzīvē:
  • fizioterapeits savu darbību var uzsākt pirms vēl cilvēks nāk šajā pasaulē - veicot topošās māmiņas fizioterapeitisko aprūpi,
  • bērnam piedzimstot, seko tā attīstībai,
  • rūpējas par cilvēka veselību līdz sirmam vecumam, galvenokārt, nodrošinot cilvēka kustību-balsta aparāta normālu attīstību un darbību,
  • saslimšanu un traumu gadījumos veic pacienta rehabilitāciju, pielietojot fizioterapeitiskās ārstniecības metodes.
...

 
 

 "Klubs 4" Rīgā, K. Barona ielā 117, 3. stāvā, tālr.: 67847108, 28376970