VĀRDNĪCA
Rehabilitācija

Vārda "rehabilitācija" izcelsme meklējama viduslaiku latīņu vārdā "rehabilitatio", kas tulkojumā un medicīniskā skaidrojmā nozīmē medicīnas pasākumu kompleksu, kas cilvēkam pēc slimošanas vai ievainojuma palīdz atgūt darbaspējas, fizisko, garīgo un profesionālo pilnvērtību.

Ar medicīniskās rehabilitācijas jēzienu apzīmē procesu,kura mērķis ir dot iespēju indivīdam sasniegt un saglabāt viņa optimālo fiziskās, sensorās, intelektuālās, sihiskās un sociālās funkcionēšanas līmeni, kā arī nodrošināt viņu ar nepieciešamajiem līdzekļiem, kas palīdzētu izmainīt dzīvi, sasniedzot aizvien augstāku neatkarības līmeni. Tā ietver plašu palīglīdzekļu un aktivitāšu klāstu no vairākām nozarēm, un vispārējās rehabilitācijas galvenais uzdevums ir orientēts uz aktivitātēm.

...

 
 

 "Klubs 4" Rīgā, K. Barona ielā 117, 3. stāvā, tālr.: 67847108, 28376970