VĀRDNĪCA
Feldenkreisa metode

Feldenkraisa metode ir izkopta sensomotorās skološanas metode. Tās mērķis ir ļaut cilvēkam apzināties un pēc vajadzības koriģēt savas rīcības stereotipus. Šī metode ir nosaukta fizikas doktora M. Feldenkraisa vārdā. Viņš pielietoja ne tikai savas zināšanas biomehānikā un fizikā, bet sāka nodarboties ar neirofizioloģiju. Feldenkraiss vairāk kā 40 gadus pētīja, kā cilvēks iemācās kustēties un rīkoties.

Feldenkraisa metode vienlaikus ir mācība par kustību fizioterapeitiskā vai kustības pedagoģiskā nojēgumā, un psiholoģisks vingrinājums sava ķermeņa stereotipu novērošanai un uzlabošanai. Metode akcentē pašaudzināšanas procesu, kas izmanto kustību, lai mērķtiecīgi vadītu parasti neapzināto nervu sistēmas aktivitāti, kuru cilvēkam tomēr iespējams sajust un vadīt.  

Feldenkraisa metodi var izmantot kā līdzekli, lai uzlabotu veselību, attīstītu kreativitāti, kustību precizitāti, spēju mācīties, patstāvību. Feldenkraisa kustību vingrojumi ir praktiski un viegli izpildāmi, tāpēc piemēroti cilvēkiem, kuri nav droši par savām spējām un spēku. Cilvēku mudina izpildīt zināmas, vienkāršas ikdienas kustības un tās variantus, sistemātiski novērojot, kādas pārmaiņas notiek visā ķermenī kustības laikā. Daudzi ir pārsteigti, ka nevis ar piepūli, bet gan ar precīzu un pamatotu rīcību var uzlabot savu koordināciju. Feldenkraisa metode daudziem ir pirmais solis, lai patstāvīgi risinātu problēmas vai mazinātu sāpes, nepaļaujoties vienīgi uz palīdzību no ārpuses.

...

 
 

 "Klubs 4" Rīgā, K. Barona ielā 117, 3. stāvā, tālr.: 67847108, 28376970